Gratulerer med dagen!
Vi kvinner utgjør halve befolkningen, vi er ikke i mål før vi utgjør en like stor andel av de styrende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen på kvinnedagen 8. mars 2018. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS.

Gratulerer med dagen!

På vegne av norske kommuner og fylkeskommuner gratulerer jeg hjerteligst med kvinnedagen til alle de tusener av kvinner som står på hver eneste dag for å levere gode velferdstjenester til innbyggerne.

Nesten åtte av ti som jobber i norske kommuner er kvinner, seks av ti i fylkeskommunene. Selv om det mange steder gjøres en stor jobb for å få til en jevnere kjønnsfordeling, endrer det ikke på det faktum at det er kvinnene som bærer Velferds-Norge på sine skuldre. Mange av dere bærer også i bokstavelig forstand, det er i pleie- og omsorgsyrkene kvinnedominansen er aller størst.

KS er fullt klar over at altfor mange i vår sektor jobber deltid. Helt uavhengig av om vi kaller det frivillig eller ufrivillig, vet vi at utstrakt deltid er uheldig både for de ansatte og for dem som mottar tjenestene. Derfor jobber vi målbevisst sammen med arbeidstakernes organisasjoner for å erstatte deltidskultur med heltidskultur. Det tar tid og det er langt fram. Men vi ser at der politisk og administrativ ledelse er opptatt av problemstillingen og der innsatsen for å løse problemet er størst, der kommer også resultatene.

Kvinnedominansen i kommuner og fylkeskommuner gjelder ikke blant dem som styrer. Mindre enn fire av ti kommunestyrerepresentanter er kvinner, mindre enn tre av ti ordførere i kommunene er kvinner. Det har lenge gått rett vei, men det går sakte. Derfor må jobben for å sikre likestilling fortsette. Vi kvinner utgjør halve befolkningen, vi er ikke i mål før vi utgjør en like stor andel av de styrende.

Gratulerer med dagen!