kommune.no og herad.no

kommune.no og herad.no

Fra 23. mai 2017 overtar UNINETT Norid AS driften av kommune.no og herad.no etter avtale med KS. Foto: photos.com