Høring om unntak fra plan- og bygningsloven
KS har foreslått en alternativ forskriftsbestemmelse. Foto: Rune Bjørkli

Høring om unntak fra plan- og bygningsloven

KS har avgitt høringsuttalelse om den foreslåtte midlertidige forskriften om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere). Frist for å inngi uttalelse er 15. august 2016.

Forslaget er i det alt vesentlige en videreføring av gjeldende midlertidig forskrift som gjaldt frem til 30. juni. Denne forskriften ble vedtatt og iverksatt uten alminnelig høring, begrunnet i det akutte behovet for opprettelse av flere asylmottaksplasser høsten 2015.

Departementet foreslår mindre endringer i gjeldende midlertidige forskrift, og foreslår å videreføre den til 1. juli 2018. 

KS ber kommunene merke seg at departementet foreslår å legge myndigheten til å treffe vedtak etter unntaksbestemmelsen til departementet. KS er uenig i dette og foreslår en endret forskriftsbestemmelse.

Hele høringsuttalelsen ligger på lenken nedenfor (PDF).