Høringer

Høringer

KS vurderer og gir uttalelser til prinsipielle høringer som berører kommunesektoren. Det kan dreie seg om framlegg til lover og forskrifter som regulerer rettigheter og plikter, organisering av forvaltninga, endring av myndighetsområder og utredninger.


Artikler