Evaluering av tariffoppgjøret 2014
Styreleder Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen

Evaluering av tariffoppgjøret 2014

Hovedstyret i KS behandlet 27. april to evalueringsrapporter som ble bestilt etter tariffoppgjøret i 2014. Rapportene ble bestilt for å sikre læring fra tariffoppgjøret og er ledd i en av Hovedstyrets hovedprioriteringer for 2015, KS’ arbeidsform.

Rapportene er utført av Burson-Marsteller og Agenda Kaupang AS, og KS-Konsulent as.  De viktigste forbedringspunktene som rapporten peker på er medlemsdialog og forankring, samt arbeidet med kommunikasjon.

Rapportene peker også på at KS under store deler av forhandlingene var uten administrerende direktør, og at dette førte til at koordineringen mellom forhandlinger, politikk og kommunikasjon kunne vært bedre.

- Dette er ikke overraskende, kommenterer styreleder Gunn Marit Helgesen. Når Hovedstyret valgte en modell med delt ledelse, var man oppmerksom på at den ikke var optimal, men den midlertidige løsningen måtte fungere lengre enn ønsket. Utfordringene ble ytterligere forsterket gjennom de vanskelige forhandlingene i 2014, sier hun.

Før påske la Ipsos MMI fram en medlemsundersøkelse for KS. Slike undersøkelser gjøres jevnlig. Årets undersøkelse viser at 95 prosent av ordførere, rådmenn, byråds- og fylkesrådsledere har et meget godt eller ganske godt inntrykk av KS totalt sett. På spørsmål om de er fornøyde med medlemskapet totalt sett, svarer 91 prosent at de er meget fornøyd eller ganske fornøyd. Andelen som har svart meget fornøyd har økt fra 25 til 29 prosent.

- Vi registrerer med tilfredshet at KS' omdømme er stabilt høyt blant medlemmene, men det er likevel viktig at organisasjonen stadig utvikler seg og blir bedre, kommenterer Helgesen. 

På lenkene nedenfor finnes begge rapportene og Hovedstyrets vedtak i møtet 27. april.