Pensjonsrapporten: et steg i riktig retning

Pensjonsrapporten: et steg i riktig retning

For KS er det viktig at en ny pensjonsordning for offentlig ansatte må gi forutsigbarhet både for kommunene og for arbeidstakerne.  

Rapporten om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor som Arbeids- og sosialdepartementet presenterte i dag, gir en omfattende og grundig gjennomgang av problemstillingene.

- Forslagene i rapporten ivaretar kommunesektorens ønsker og behov i et nytt offentlig pensjonssystem, sier Per Kristian Sundnes, direktør for arbeidsliv i KS. Han fremhever at forslaget legger opp til en bedre kostnadsforutsigbarhet for kommunene, samtidig som man fortsatt kan ha en god og forutsigbar ordning også for arbeidstakerne.

KS er også tilfreds med at forslaget inneholder sterkere insentiver til å stå lenger i arbeid-

- Rapporten er et godt utgangspunkt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid og mange uløste problemstillinger. Disse må diskuteres på en fornuftig og konstruktiv måte for å komme frem til en omforent løsning, sier Sundnes.

Han legger til at KS er opptatt av å holde god fremdrift i saken og vil avtale et videre løp med staten og de øvrige partene fram mot tariffoppgjørene i 2016 og videre fremover.