KS gratulerer de folkevalgte
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sammen med administrerende direktør Lasse Hansen og direktør for interesssepolitikk Helge Eide utenfor Stortinget. Foto: KS

KS gratulerer de folkevalgte

Velgerne har bestemt hvordan Stortinget skal se ut de neste fire årene. Mandag ble 169 representanter valgt og får plass i nasjonalforsamlingen.

- På vegne av landets 11.000 folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting vil jeg gratulere alle representanter med vervet. Frie og demokratiske valg, der folkevalgte gis tillit fra sine velgere, er grunnleggende i vårt demokratiske samfunn. KS ønsker lykke til med fire år på Stortinget. Jeg ser frem til et godt samarbeid, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer. Vi blir flere eldre, klimaendringene øker, og behov for omstilling og endret kompetanse vil bli sterkere.  

- Felles for disse utfordringene er at det må tenkes globalt og nasjonalt, men handles lokalt.  Skal Norge lykkes med å møte fremtiden er altså samarbeid basert på tillit mellom nasjonale og lokale myndigheter avgjørende, sier Helgesen.

Landsstyret har vedtatt flere uttalelser om samarbeidet de neste fire årene.