Glad for tiltakspakke til utsatte kommuner
Den forrige tiltakspakken ble vedtatt av Stortinget i februar, og allerede i løpet av april hadde 70 prosent av kommunene begynt å iverksette vedlikeholdsprosjekter. Foto: Flickr

Glad for tiltakspakke til utsatte kommuner

KS er fornøyd med at regjeringen foreslår tiltakspakke for kommuner med høy arbeidsledighet som følge av nedgangen i oljerelatert industri.

 

 - Så sent som i vårt møte med regjeringen for mindre enn en måned siden, ba vi om bevilgninger til tiltak rettet mot utvalgte regioner, på samme måte som etter finanskrisen i 2009. Kommuner og fylkeskommuner sitter på "spadeklare" prosjekter som kan iverksettes raskt. Dette vil dermed være tiltak som gir umiddelbar effekt på sysselsettingen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun viser til at i 2009 anbefalte KS å satse på ekstraordinært vedlikehold i kommunesektoren som et virkemiddel for å stimulere aktiviteten i privat sektor. Den forrige tiltakspakken ble vedtatt av Stortinget i februar, og allerede i løpet av april hadde 70 prosent av kommunene begynt å iverksette vedlikeholdsprosjekter.

- Selv om omfanget både av krisen og av tiltakspakken er betydelig mindre denne gangen, er det et tydelig signal om at regjeringen ser at kommunesektoren er viktig for sysselsettingen også i privat sektor, sier Helgesen.

- I den sammenheng vil jeg også peke på at fylkeskommunene har store oppgaver med å rette opp etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene. Vi anbefaler at Stortinget gjennom sin behandling gir fylkeskommunene økte rammer til å øke innsatsen sin på dette feltet sier Gunn Marit Helgesen.

Kontakt:

Pressevakt, tlf. 24 13 26 01