Fakta om virkningene av nytt inntektssystem
Innbyggerne i Lurøy kommune på Helgelandskysten i Nordland er de som taper aller mest på det nye inntektssystemet, mens Røst kommune får størst gevinst. Foto: Wikimedia

Fakta om virkningene av nytt inntektssystem

Flertallet av de største og minste kommunene vinner på nytt inntektssystem viser beregninger KS har gjort. Fire av fem kommuner med mellom 3.000 og 10.000 innbyggere taper på det nye inntektssystemet.

Regjeringen har endret inntektssystemet slik at kommuner med korte reiseavstander blir definert som frivillig små. Hoveddelen av disse kommunene taper derfor på omleggingen av inntektssystemet.  

Ut fra beregninger KS har gjort kan utslagene av nytt inntektssystem oppsummeres slik: 

  • Av landets 15 største kommuner tjener 13 på endringene, mens 3 taper.
  • Av kommuner med mellom 20.000 og 50.000 innbyggere tjener 28, mens 12 taper.
  • Av kommuner mellom 10.000 og 20.000 innbyggere tjener 21, mens 38 taper.
  • 73 av kommunene med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere taper, mens 16 tjener på endringene.
  • 56 av kommunene som har mellom 3.000 og 5.000 innbyggere taper, mens 10 tjener på endringene.
  • 95 av kommunene med under 3.000 innbyggere tjener på endringene, mens 64 av dem taper.

Det er de langsiktige virkningene som er illustrert i tabellen over.

I inntektssystemet er det også en overgangsordning (inntektsgarantiordningen - INGAR). Denne skal sikre at kommuner ikke får store og brå reduksjoner i rammetilskuddet.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi