Skjema for utfylling av reiseregning

Skjema for utfylling av reiseregning

Vedlagt ligger reiseregningskjema for eksterne som har oppdrag for KS-konsernet.

  • Fyll ut alle felt med personopplysninger samt feltet som angir hva reisen gjelder
  • Ved reise med bil eller taxi må strekning oppgis.
  • Ved krav om diett må tidspunkt for reisens start og slutt oppgis.
  • Ved diett med overnatting må navn på overnattingssted oppgis.

Når reiseregninger er ferdig utfylt, skrives den ut og signeres. Eventuelle bilag/kvitteringer festes bak.

Send den så pr. post til din kontaktperson i KS.  

Videre lesning