Kontakt Medlemsservice arbeidsliv

Medlemsservice arbeidsliv er medlemmenes kontaktpunkt til KS for faglig råd og veiledning innen arbeidsgiver- og tariffspørsmål.

Henvendelser om konkrete personalsaker bes være kortfattet og ikke inneholde identifiserbar og/eller taushetsbelagt informasjon. I den videre oppfølgning av slike saker vil KS be nærmere om relevant informasjon. Det er begrenset kapasitet på medlemsservice i ferier.

Telefon: 24 13 64 00 (Tirsdager kl. 10-15. Øvrige dager kl. 09-15.)

Vi gjør også oppmerksom på at kommuner og fylkeskommuner som abonnerer på oppslagsverket KF Infoserie kan finne regelverk og tolkninger i KF Infoserie (krever egen pålogging hos Kommuneforlaget).