Kontakt Medlemsservice arbeidsliv

Medlemsservice arbeidsliv er medlemmenes kontaktpunkt til KS for faglig råd og veiledning innen arbeidsgiver- og tariffspørsmål.

Kommuner som abonnerer på KF Infoserie kan konsultere denne (krever egen pålogging hos Kommuneforlaget).

Henvendelser om konkrete personalsaker bes være kortfattet og ikke inneholde identifiserbar og/eller taushetsbelagt informasjon. I den videre oppfølgning av slike saker vil KS be nærmere om relevant informasjon. Det er begrenset kapasitet på medlemsservice i ferier.

Telefon: 24 13 64 00 (Tirsdager kl. 10-15. Øvrige dager kl. 09-15.)


E-post: medlemsservice@ks.no