Presentasjon av statsbudsjettet
Direktør for interessepolitikk, Helge Eide, direktør for regionene, Geir Runar Johannessen, og avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye, presenterte kommunesektorens viktigste dokument i 2019. Foto: KS

Presentasjon av statsbudsjettet

Hva betyr statsbudsjettet for kommunesektoren? KS’ eksperter presenterer sine vurderinger og tolkninger dagen etter at statsbudsjettet legges frem. Se opptak av sendingen her.

- Statsbudsjettet vil stramme inn handlingsrommet til kommunene. En av årsakene er renteøkningen. Netto driftsresultat vil svekkes noe i 2018, men merskatteveksten og inntekter fra havbruksfondet vil trekke resultatet opp, sier avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS, Rune Bye. 

Følg med på presentasjonen 9. oktober kl. 14:00 - 15:30. Deltakerne er invitert til å få svar på egne og andres spørsmål fra KS’ eksperter på området.

Har du spørsmål? Send de til eva.lian@ks.no eller på SMS 95 94 85 10.

De viktigste enkeltsakene
Interessepolitisk direktør i KS, Helge Eide, presenterte de viktigste politiske enkeltsakene, som KS vil ta opp i Stortinget og jobbe med videre. 

- Den aller viktigste saken for oss, og som vi vil be Stortinget rette opp, er den klare underfinansieringen av pedagognormen og bemanningsnormen i kommunale og private barnehager. Våre beregninger viser at pedagog- og bemanningsnorm er underfinansiert med 400 mill. kroner i 2019, sier Eide. 

Han peker også på at normen for lærertetthet er fullfinansiert, men binder frie inntekter.

- En annen sak kommunene er opptatt av er de store utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester. I statsbudsjettet er det ytterligere kutt på 320 millioner kroner, som vi vet det vil komme sterke reaksjoner på, sier Eide.

KS er også kritisk til betalingsplikt innen rus og psykisk helse. 

Kutt i regionale utviklingsmidler
- Vi stusser på at regjeringen snakker varmt om regionenes sentrale rolle om samfunnstutviklere, men samtidig kutter i regionale utviklingsmidler nok en gang i statsbudsjettet for 2019, sier Eide. 

KS mener det også er skuffende at det ikke er noen økning i midlene til flom- og skredsikring.