Konsekvensene av statsbudsjettet 2019
Veksten i frie inntekter som det legges opp til i statsbudsjettet ligger helt nederst i det angitte intervallet for inntektsvekst i kommuneproposisjonen 2019 (2,6 – 3,2 mrd. kroner). Foto: Norges Bank, Flickr

Konsekvensene av statsbudsjettet 2019

I dette notatet oppsummerer KS konsekvensene av statsbudsjettet for kommuner og fylkeskommuner.

Notatet er på 16 sider og omfatter disse temaene:

  • Kommuneøkonomi                                      
  • Utdanning
  • Helse og velferd                                                            
  • Samferdsel
  • Innovasjon og digitalisering                                  
  • Eiendomsskatt
Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi