Skuffende at fylkeskommunene ikke prioriteres
I forslaget til statsbudsjett 2018 reduseres posten for regionale utviklingsmidler ytterligere, med vel 250 millioner kroner, tilsvarende 30 prosent. Foto: Scanstock

Skuffende at fylkeskommunene ikke prioriteres

- Nærings- og samfunnsutviklingen i hele landet svekkes i regjeringens statsbudsjett med kutt i de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommune, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag og leder av fylkesordførerkollegiet, Tore Sandvik.

- De nye fylkene skal fylle samfunnsutviklerrollen. Da er det underlig at denne rollen undergraves i statsbudsjettet, sier Sandvik.

I forslaget til statsbudsjett 2018 reduseres posten for regionale utviklingsmidler ytterligere, med vel 250 millioner kroner, tilsvarende 30 prosent. Dette er midler fylkeskommunene benytter til å fremme verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og særlige distriktsutfordringer bådepå egen hånd, gjennom Innovasjon Norge og i samarbeid med kommunene.

Det er tidligere beregnet et etterslep i vedlikeholdet av 44.000 km fylkesveger på opp til 75 milliarder kroner. Fylkeskommunenes rammer for å øke vedlikeholdstakten på dette vegnettet holdes uendret i forslaget til statsbudsjett for 2018.

- Det er bekymringsfullt at det ikke kommer mer penger til vedlikehold av fylkesveger, sier Tore Sandvik.

Posten for regionale utviklingsmidler ligger i kap. 550 i Kommunal- og moderniseringsdepartementets proposisjon: