Kostnadene ved pedagognormen må beregnes på nytt
I et notat til Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget vil KS synliggjøre at innretningen av pedagognormen får store konsekvenser for ressursbehovet i barnehagene. Foto: Siv Dolmen

Kostnadene ved pedagognormen må beregnes på nytt

I et femsiders notat til Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget redegjør KS for beregninger av kostnadene og viser hvorfor vi mener forslaget til innføring av bemannings- og pedagognorm er underfinansiert i statsbudsjettet.

KS argumenterer for at egne beregninger i stor grad baserer seg på tilsvarende beregningsmåter som Kunnskapsdepartementet har brukt i forbindelse med lærernorm i grunnopplæringen.

KS' beregninger viser at forslagene er underfinansiert med omtrent en milliard kroner når tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra økte kostnader i kommunale barnehager. Av de 126 kommunene som har sendt inn høringssvar til forslaget om bemannings- og pedagognorm i barnehagene, har 97 kommuner satt fullfinansiering som betingelse for å støtte normforslaget. Les mer om høringen på lenken nedenfor.

- En innføring av statlig norm for bemanning og skjerping av pedagognormen vil binde flere av midlene kommunen mottar fra staten. Det vil hindre satsinger og kvalitetsutvikling på andre tjenesteområder som prioriteres ut fra lokale behov, sier utdanningsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug.