Høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
KS på høring i Stortinget om blant annet lærernorm og kompetansekrav. Foto: Scanstockphoto

Høring i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Høringen var basert på ulike representantforslag som dreide seg om lærernorm, kompetanse- og inntakskrav samt etter- og videreutdanning av lærere.

De fire representantforslagene omhandler

  • Norm for lærertetthet
  • Endring av reglene om kompetansekrav for undervisning slik at disse ikke skal gjelde for lærere med godkjent utdanning før 2014
  • Inntaksbestemmelser til lærerutdanning
  • Rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere.

KS delte ut sitt notat til komiteen og viste fram sin presentasjon i møtet.

Presentasjonen og relvante dokumenter ligger i rammen Videre lesning nedenfor.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk