Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp
F.v. Øivind Strømme, Skattedirektoratet, Ingebjørg Harto, NHO, Tommy Hestem, Asker kommune og nestleder i KS Innkjøpsforum, Trude Tinnlund, LO. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om en felles lansering av ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å få på plass en standard som gjør det lett å være seriøs og tilsvarende vanskelig å være useriøs. Anbefalingen peker ut bygg, renhold og bilvask som typiske risikoområder for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Det siste året har flere kommuner vedtatt å gjøre en ekstra innsats mot sosial dumping. Det har imidlertid ikke vært noen omforent beste praksis på området.  De ti strategiske grepene gir en felles metode for å fatte slike vedtak både for bygg og andre risikoanskaffelser.

Les mer om de ti rådene her