Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser
Veilederen klargjør hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter. Foto: Kristina B. Holmblad

Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser

Den nye veilederen ble lansert 10. september. Her kan du gå direkte til veilederen. Du kan også se opptak fra lanseringen.

Gå direkte til den nye veilederen (difi.no) Gå direkte til nettsending med presentasjon av veilederen (difi.no)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi samarbeider for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet hvor hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket.

Veilederen klargjør hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter. Målgruppen er offentlige innkjøpere. Veilederen blir nettbasert slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket. Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy.

I Riksrevisjonens forvaltningsrapport om myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument nr. 3:14 (2015-2016) er det påpekt at offentlige virksomheter ikke i tilstrekkelig grad etterlever regelverket som skal bidra til å forhindre sosial dumping. Riksrevisjonens anbefaling er at innsatsen for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser bør styrkes.

Regjeringen har allerede gjennomført en rekke informasjons- og kompetansetiltak om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår rettet mot innkjøpere i offentlig sektor. Difi har også utarbeidet maler og andre verktøy som er nyttig for offentlige innkjøpere i deres arbeid med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter. KS Advokatene og KS Innkjøpsforum bidrar i dette arbeidet.