KSI Årssamling Bergen 2018
Bryggen i Bergen var stedet for KSI Årssamling 2018. Foto: Robin Strand

KSI Årssamling Bergen 2018

KS Innkjøpsforums årssamling 18. og 19. april 2018. Lokalt vertskap er Bergen kommune, Innkjøp konsern.

Anskaffelsesfunksjonen i kommunen gjennomfører primært anskaffelser for å sikre levering av varer og tjenester som er nødvendige for å nå organisasjonens mål om tjenester til innbyggerne på en økonomisk effektiv og bærekraftig måte. Samtidig er anskaffelser et viktig strategisk politisk verktøy for å fremme andre samfunnsmessige hensyn. 

At gode kontrakter er på plass er ingen garanti for gode anskaffelser. Det er først gjennom en nøye planlagt implementering og kontraktsoppfølging at organisasjonen er istand til å bruke kontrakten slik at gevinstene kan tas ut – og grunnen på nytt beredes for neste kontrakt. Synliggjøring av realiserte gevinster er det beste underlaget for ledelsesforankring og for at anskaffelser aktivt skal tas i bruk som strategisk verktøy.

På KSIs årssamling 2018 så vi på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som blir lagt der. Vi tok for oss planleggings- og dialogfasen, der mye av grunnlaget for en god anskaffelse legges, og dykke ned i sentrale deler av kontraktsoppfølgingen. Det ble vist praktiske eksempler på hvordan man kan ivareta strategiske hensyn, benytte dialog, ta samfunnsansvar og legge til rette for gevinstrealisering. Samtidig løftet vi blikket og synliggjorde betydningen av helheten og hvordan «alt henger sammen med alt».

KOFA ga oss siste nytt i aktuelle saker og Difi vil bane vei i sin verktøyjungel. Det var årsmøte for KSI-medlemmer og KS Advokatene ga som vanlig medlemsservice for de som ønsker det.

Det var 168 deltakere som hadde det hyggelig sammen, utvekslet erfaringer og bygget nettverk.