KSI Årssamling Bergen 2018
Bryggen i Bergen er stedet for KSI Årssamling 2018. Foto: Robin Strand

KSI Årssamling Bergen 2018

KS Innkjøpsforums årssamling er 18. og 19. april 2018. Lokalt vertskap er Bergen kommune, Innkjøp konsern.

Anskaffelsesfunksjonen i kommunen gjennomfører primært anskaffelser for å sikre levering av varer og tjenester som er nødvendige for å nå organisasjonens mål om tjenester til innbyggerne på en økonomisk effektiv og bærekraftig måte. Samtidig er anskaffelser et viktig strategisk politisk verktøy for å fremme andre samfunnsmessige hensyn. 

At gode kontrakter er på plass er ingen garanti for gode anskaffelser. Det er først gjennom en nøye planlagt implementering og kontraktsoppfølging at organisasjonen er istand til å bruke kontrakten slik at gevinstene kan tas ut – og grunnen på nytt beredes for neste kontrakt. Synliggjøring av realiserte gevinster er det beste underlaget for ledelsesforankring og for at anskaffelser aktivt skal tas i bruk som strategisk verktøy.

På KSIs årssamling 2018 vil vi se på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som blir lagt der. Vi skal ta for oss planleggings- og dialogfasen, der mye av grunnlaget for en god anskaffelse legges, og dykke ned i sentrale deler av kontraktsoppfølgingen. Vi skal vise praktiske eksempler på hvordan man kan ivareta strategiske hensyn, benytte dialog, ta samfunnsansvar og legge til rette for gevinstrealisering. Samtidig vil vi løfte blikket og synliggjøre betydningen av helheten og hvordan «alt henger sammen med alt».

Gå direkte til påmelding og mer informasjon

KOFA vil gi oss siste nytt i aktuelle saker og Difi vil bane vei i sin verktøyjungel. Det blir årsmøte for KSI-medlemmer og KS Advokatene tilbyr som vanlig medlemsservice for de som ønsker det.

Og så skal vi, ikke minst, ha det hyggelig sammen, utveksle erfaringer og bygge nettverk.

Vel møtt til samling i Bergen!

Målgruppe:
Alle som jobber med anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Sted:
Grand Hotel Terminus, Bergen, gjelder foredrag og lunsj begge dager

Overnatting på Zander K, Bergen. Middag 18. april på Fløien Folkerestaurant

Les program og praktisk informasjon i vedlegget under eller på lenken.

NB! Ha dine opplysninger og valg klart når du skal melde deg på. Du kommer ikke tilbake til samme påmeldingsskjema igjen, og du får ikke lagret dine opplysninger for bruk en annen gang.