KS Innkjøpsforum

KS Innkjøpsforum

KSI er et fagforum i KS. KSI's formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.   Se også under Offentlige anskaffelser for artikler om anskaffelser i kommunal sektor.