Felles krav til seriøsitet
Nye bestemmelser skal sikre seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen. Foto: Sindre Ellingsen/ Scanpix 

Felles krav til seriøsitet

KS har sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Difi blitt enige om en rekke felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. 

Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring kr 200 milliarder hvert år. Nå har KS, Difi, BNL og Fellesforbundet gått sammen om en rekke krav som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter. Bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.

Flere av kravene vil heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser - og det vil bidra til å utestenge useriøse aktører. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene.

Arbeidet med seriøsitet er viktig for å unngå arbeidsulykker, bekjempe sosiale dumping og bidra til kompetanse i bransjen. For kommunene er det helt avgjørende for å fremstå som seriøse samfunnsaktører og attraktive arbeidsgivere.

Regjeringen har i forbindelse med regelverket for offentlige anskaffelser varslet styrket lærlingklausul i offentlige kontrakter. I disse bestemmelsene ligger også en anbefaling på hvordan dette skal løses. Per i dag er dette noe som det offentlige bruker mye tid på å finne løsninger på.

Partene påpeker at det å sette krav til lærlinger i prosjektene er et svært viktig grep for å øke antall lærlinger og motivere til flere læreplasser. Erfaringene tilsier dessuten at godkjente lærebedrifter tar samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap gjennom lærlingordningen.

Det er mange kommuner som allerede har innført ulike bestemmelser, og det er mange kommuner som etterspør et sett felles bestemmelser som de fire partene nå anbefaler. På lenken nedenfor finner man de spesielle kontraktsbestemmelsene som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter.