– Kommunene bør bestemme selv
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen mener det bør være opp til kommunene om de ønsker å innføre eiendomsskatt. Foto: Hege Fosser Pedersen

– Kommunene bør bestemme selv

– Det er udemokratisk å frata kommunene den eneste muligheten de har til å påvirke egne skatteinntekter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen har denne uken gått ut i media og sagt at hun vil frata kommunene muligheten til å innføre eiendomsskatt. Jensen sier skatten ikke er nødvendig for kommunenes økonomi.

Dette er styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, uenig i.

– Det Frp-leder Siv Jensen foreslår vil kunne få store konsekvenser for kommune-Norge hvis det blir offisiell politikk.  Eiendomsskatten er den eneste skatten kommunene selv kan styre. Derfor er dette et angrep på lokaldemokratiet. Den demokratiske måten å løse dette på, er at velgerne i kommunene gjør sine prioriteringer gjennom stemmeseddelen. Den udemokratiske måten er at nasjonale politikere fratar velgerne muligheten til å bestemme. Det er velgerne og kommunestyret i den enkelte kommune som kjenner kommunenes behov best, sier Helgesen.

366 kommuner har eiendomsskatt

I 2007 hadde 272 kommuner innført eiendomsskatt, og i dag er dette økt til 366. I perioden 2007 til 2016 økte kommunenes eiendomsskatteinntekter fra om lag 5,6 milliarder til nær 12,3 milliarder kroner.

Helgesen viser til at det er snakk om store pengesummer, og en eventuell endring vil gå utover velferdstilbudet til innbyggerne.

– Som styreleder i KS snakker jeg på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner i landet. Lokalt selvstyre er en av de viktigste sakene for kommunal sektor. 


Fakta

  • Eiendomsskatten er en frivillig, kommunal beskatningsform. Kommunestyret i den enkelte kommune avgjør hvorvidt kommunen skal ha eiendomsskatt.
  • Totalt 366 kommuner skriver ut eiendomsskatt i 2017.
  • Kommunen har selv ansvar for å befare og taksere eiendommene til bruk i eiendomsskattesammenheng. 
  • Eiendomsskatten er en bruttoskatt. Skattyters gjeld kommer ikke til fradrag. 
  • Eiendomsskattesatsene skal være mellom to og syv promille. Ved første gangs utskriving må skattesatsen ikke overstige to promille. 
  • Kommunestyret kan vedta bunnfradrag for boligeiendommer og fritidseiendommer. Bunnfradraget er et fast kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten beregnes.  
    Kilde: KS

Videre lesning