Uttalelser fra KS' landsstyremøte
Gunn Marit Helgesen leder Landsstyremøtet 28. mai 2015. Foto: Ida Grøttvik Slettevold/KS

Uttalelser fra KS' landsstyremøte

Landsstyret har uttalt seg om bosetting av flyktninger, revidert nasjonalbudsjett 2015, kommuneproposisjonen 2016 og fremtidens primærhelsetjeneste.

Den ene uttalelsen gjelder bosetting av flyktninger, revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016.

Den andre uttalelsen gjelder stortingsmeldingen "Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet".

Begge uttalelsene ligger på lenkene nedenfor.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk