Skuffet over regjeringen
KS mener kommunene som gjorde en ekstra innsats for enslige, mindreårige asylsøkere burde få det kompensert. Foto: Siv Dolmen

Skuffet over regjeringen

Kommuner som tok utfordringen fra staten og bygde opp et apparat for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, får ingen kompensasjon fra staten.

- Jeg hadde både håpet og forventet at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skulle kompensere kommunene som gjorde en ekstra innsats for enslige, mindreårige asylsøkere. Dette gjorde de etter sterke anmodninger fra statlige myndigheter. Når så flyktningene likevel ikke kom, er det altså kommunene som blir sittende igjen med regningen. Jeg forstår dem som sier at dette er lite motiverende for ny innsats når det igjen blir behov, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS tok opp denne saken i møte med regjeringen i november, og igjen nå i mai. På det siste møtet dokumenterte KS at en rekke kommuner er påført store utgifter på grunn av dette. Blant de nærmere 50 kommunene som har meldt inn til KS, varierer utgiftene fra 160.000 til over 7 millioner kroner.

- Vi mener at disse kommunene har hatt grunn til å forvente at regjeringen skulle foreslå en kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett. KS vil ta dette opp med Stortinget som nå skal i gang med å behandle budsjettet. Jeg håper at dette er på plass før Stortinget skal gjøre sitt vedtak før sommerferien, sier Gunn Marit Helgesen.

Kontakter i KS:
Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf. 917 40 802
Direktør for interessepolitikk Helge Eide, tlf. 905 67 722
Pressetelefon: 24 13 26 01