Kulturhusene får momskompensasjon
KS har tatt opp spørsmålet om momskompensasjon i flere møter med regjeringen. F.v. Administrerende direktør Lasse Hansen, finansminister Siv Jensen, styreleder Gunn Marit Helgesen og kommunalminister Jan Tore Sanner. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Kulturhusene får momskompensasjon

- Det er gledelig at skattemyndighetene nå har snudd i saken om moms på kulturhus. Avgjørelsen er i tråd med det KS i lang tid har hevdet overfor regjeringen, sier administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

- Denne saken har skapt stor bekymring blant våre medlemmer. Våre tall viste potensielle tilbakebetalingskrav for kommunene i milliardklassen dersom den gamle fortolkningen av regelverket hadde blitt stående. Spørsmålet gjaldt kriteriene for hva som skulle regnes som «ikke-økonomisk aktivitet» og dermed være berettiget til momskompensasjon. Den nye fortolkningen er i tråd med hva kommunene hele tiden har ment var rimelig og i stor grad slik praksis har vært, sier Hansen.

Det er i første omgang Stavanger kommune og Kristiansand kommune som nå får redusert tilbakebetalingskravet med over 400 millioner kroner, men avgjørelsen får konsekvenser for mange flere kommuner som har bygget kulturhus de siste årene. KS anbefaler nå medlemmene å gå grundig igjennom sine pågående saker med skattemyndighetene slik at den videre saksbehandling skjer i lys av endringene som er fastslått av Skattedirektoratet.

KS er ikke ferdig med momskompensasjonsspørsmålet med dette. I høringen om kommuneopplegget for 2017 tok KS opp at det bør være momsfritak på boliger tilrettelagt for personer med utfordringer innen rus og psykiatri - på samme måte som det er for boliger fysisk tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også investeringer, drift og vedlikehold av andre typer som kan være aktuelle å drøfte videre. Dette fremgår av en gjennomgang EY har gjort på oppdrag fra KS.

Les mer om gjennomgangen EY har gjort på oppdrag for KS.
Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk