Regnskapsundersøkelse 2016

KS sender i uke 6 ut en spørreundersøkelse om regnskapet for 2016 til alle landets kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker tall fra regnskapene så raskt som mulig etter fristen for avleggelse av regnskap, 15. februar 2017.

Data fra denne undersøkelsen gir sentral informasjon til bruk i konsultasjonsordningen mellom KS og Regjeringen, og i arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). De detaljerte regnskapstallene, som kommunene og fylkeskommunene rapporterer direkte til SSB gjennom KOSTRA-rapporteringen, kommer ikke tidsnok til å kunne brukes på det første konsultasjonsmøtet 6. mars 2017. Hovedtema på det første konsultasjonsmøtet er den økonomiske situasjonen og de økonomiske rammene for kommunesektoren. En oversikt over regnskapstallene for 2016 gir derfor viktig informasjon til dette møtet. Vi ber om regnskapsinformasjon som i hovedsak kan tas rett ut fra de ordinære hovedoversiktene.  

Undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post med link til Questback. Skjema med veiledning er også lagt ut nederst på denne siden.

Ingunn Monsen

Ingunn Monsen

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi