Handlefrihet er avgjørende
Perspektivmeldingen: "...det er uheldig å låse fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og individuelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger". Det er KS enig i. Illustrasjon: regjeringen.no

Handlefrihet er avgjørende

For å kunne lykkes med oppgaveløsningen i årene fremover, er kommuner og fylkeskommuner avhengige av at staten gir frihet til å prioritere og organisere ut fra lokale behov. Det presiserte KS under høringen om Perspektivmeldingen.

Stortingets finanskomité holdt åpen høring fredag 12. mai om Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016-2017)).

Fra KS møtte direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

I høringsnotatet på lenken nedenfor kan du lese mer om disse temaene som KS tok opp:

  • Grønn vekst for bærekraftig samfunn
  • En stor og kompetent arbeidsstyrke
  • Prioritering og effektivisering i offentlig sektor
  • Utfordringer og muligheter for fremtidens velferdsordninger

Lysbilder fra KS' presentasjon for komitéen ligger også på lenken nedenfor.

Se opptak fra høringen Se programmet for høringen
Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk