Om vekting av lån og lånekapasitet i KBN
Norge har valgt en særegen, streng tolkning av EUs bankregelverk for utlån til kommuner og fylkeskommuner. Foto: Richard Clark / NTB scanpix

Om vekting av lån og lånekapasitet i KBN

I 2015 økte rentene for lån til kommuner og fylkeskommuner markert, selv om pengemarkedsrentene i Norge falt. Aktører i markedet peker særlig på kravet til 20 prosent kapitalvekting og Kommunalbankens (KBN) egenkapitalsituasjon som årsak til økningen.

Dersom det økte rentepåslaget gjennom 2015 skulle få gjennomslag på hele kommunesektorens utestående lånevolum, vil det kunne gi økte årlige rentekostnader for sektoren på rundt 2 mrd kroner. Kravet om 20 prosent kapitalvekting skyldes at Norge har valgt en særegen, streng tolkning av EUs bankregelverk for utlån til kommuner og fylkeskommuner, sett i forhold til de fleste EU-land.

På noe lengre sikt vil nye, forventede krav til uvektet kapitaldekning for banker innebære en langt større utfordring enn dagens vektingsregler, siden vektingen av lån til kommuner og fylkeskommuner der vil øke fra 20 til 100 prosent. Som følge av et slikt regelverk vil Kommunalbanken og andre långivere til kommunesektoren være nødt til å øke utlånsrentene dramatisk. Regjeringen bør derfor benytte de mulighetene som ligger i EUs finansregulering til å sørge for at offentlige finansieringsbehov dekkes på den samfunnsmessig mest effektive måten, på linje med kommunefinansieringsinstitusjoner i andre europeiske land.

I rapporten på lenken nedenfor finner du en beskrivelse av saksområdet med oppsummering og konklusjon.