KOSTRA-tall for tjenester og økonomi
Illustrasjon: Bly

KOSTRA-tall for tjenester og økonomi

Foreløpige tall for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi og tjenesteproduksjon i 2016 er klare.

SSB publiserte 15. mars foreløpige tall i KOSTRA. KS har samlet et utvalg av sentrale nøkkeltall for økonomi og noen av tjenestene i en egen oversikt for perioden 2014-2016. Oversikten inneholder tall for barnehager, utdanning, barnevern, sosialhjelp, kommunale gebyrer, eiendomsforvaltning og samferdsel. I tillegg vises økonomiske nøkkeltall fra fra regnskapet. Oversikten finner du i lenken under.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Ingunn Monsen

Ingunn Monsen

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi