Notat om Statsbudsjettet 2016
Foto: KS

Notat om Statsbudsjettet 2016

I dette notatet presenterer KS konsekvensene av Statsbudsjettet 2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Følgende temaer dekkes:

  • Kommuneøkonomi
  • Samferdsel
  • Helse og velferd
  • Utdanning
  • Digitalisering
  • Arbeidsgiverpolitikk
  • Eiendomsskatt