Notat om RNB og kommuneproposisjonen
Illustrasjonsbilde

Notat om RNB og kommuneproposisjonen

Her presenterer KS konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Notat om RNB og kommuneproposisjonen (KS 2015)