Møte mellom ny NAV-ledelse og KS
Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, møtte NAV-direktør Sigrun Vågeng denne uka. 

Møte mellom ny NAV-ledelse og KS

Nytilsatt direktør for arbeids-og velferdsdirektoratet (NAV-direktør) Sigrun Vågeng møtte ledelsen i KS på en av sine første arbeidsdager. Hovedtema på møtet var videreutvikling av partnerskapet ved lokale NAV-kontor.

En av de første dagene i ny jobb møtte den nye NAV-direktøren, Sigrun Vågeng, og konstituert direktør for tjenestelinjen i NAV, Kjell Hugvik, KS. KS var representert ved administrerende direktør Lasse Hansen og områdedirektørene Per Kristian Sundnes og Helge Eide.

Den nye NAV-ledelsen understrekte behovet for nær og regelmessig kontakt mellom KS og arbeids- og velferdsdirektoratet for å bygge opp om felles mål for de lokale NAV-kontorene som eies av kommunene og arbeids- og velferdsetaten.
KS og direktoratet er enige om å jobbe sammen for best mulig fungerende og likeverdige lokale partnerskap, til beste for kontorenes brukere. 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk