Landsstyret diskuterte regionreformen
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder Gunn Marit Helgesen på landsstyremøte. Foto: Ida Slettevoll

Landsstyret diskuterte regionreformen

Regionreformen var det viktigste temaet på dagsordenen da Landsstyrets 53 representanter møttes fredag 28. oktober.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innledet diskusjonen om statsbudsjettet og regionreformen da Landsstyret i KS møttes fredag 28. oktober. Han trakk frem fall i oljeprisene og arbeidsledighet, og krav til omstilling på lang sikt, som noen av de største utfordringene kommunesektoren står overfor.

- Vi har en velutviklet velferdsstat, men likevel mennesker som faller gjennom. De trenger å komme ut av rusen, inn i arbeidslivet og finne mening med livet, sa Jan Tore Sanner til Landsstyret i KS.

Sanner viste til status for kommune- og regionreformen og påpekte at regionene vil få et større ansvar.

- Jeg håper dere kan vise litt begeistring for nye oppgaver og større ansvar. At dere som lokalpolitikere tar imot dette med begeistring, sier han.

Statsråd Jan Tore Sanner taler til Landsstyret i KS. Foto: Ida Slettevoll

Diskusjon om regionreformen
- Vi er ansvarlige politikere, som er opptatt av å ta vare på folk i vårt fylke. Vi må være veldig tydelig overfor stat og storting. Når som vi har gjort vår del av jobben, så må staten gjøre sin del av jobben, sier Jenny Følling.

Hun er fylkesordfører i Sogn og Fjordane, sitter i Hovedstyret i KS og holdt innlegg om Vestlandsregionen som hun har jobbet mye med det siste året sammen med fylkesordførerne i Hordaland og Rogaland.

- Målsetningen er at det skal være en sterk og attraktiv samfunnsutvikler. Det blir en region med et stort areal og 1,1 million mennesker. Vi er opptatt av å ha oppmerksomhet på de ansatte og at verktøykassen fylles og ikke tømmes, sier Følling.

Et regionalt initiativ
- Det er faktisk fylkesordførerne som har æren for at vi ser på et regionalt nivå, men det er ingen tvil om at det er krevende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

- At fylkesordførerne ønsket å sette dette på dagsordenen skyldes at vi ønsker å se nivåene under ett, men også fordi vi ser på regionreformen som en demokratireform og en desentraliseringsreform, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Haabeth jobber sammen med fylkesordførerne i Buskerud og Akershus med en større region som foreslås kalt Viken.

- Som statsråden sa, så må kommuner og regioner bli ulike, ettersom vi har store forskjeller geografisk. Vi er spente på om det blir akseptert så store forskjeller, sier Haabeth.