KS møtte KMD
Nestleder Bjørn Arild Gram og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS møtte statsråd Jan Tore Sanner i konsultasjonsmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Ida Slettevoll 

KS møtte KMD

Samarbeid om innovasjon, tidstyver og flere læringer i kommunesektoren var tema da KS møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i et av sine faste konsultasjonsmøter med Regjeringen. 

- Innovasjon er noe kommunene driver med hver dag, og det har vært på dagsorden flere ganger i våre møter. Men det er en fare for at det blir mange fagre ord og lite handling. KS ønsker derfor en nasjonal pådriver for innovasjon i offentlig sektor, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Statsråd Jan Tore Sanner svarte med å invitere KS til en samtale sammen med Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Staten har også et ansvar
Å fjerne tidstyver er en av kommunal- og moderniseringsminister hjertesaker. KS minnet om at tidstyvearbeidet overfor kommunesektoren også må innebære forenklinger i statlig regelverk.

- De største formelle hindringene for en effektiv sektor ligger ofte i skjæringspunktet mellom stat og kommune, sier leder av rådmannsutvalget Tor Arne Gangsø.

I Telemark fylkeskommune gjør de allerede et godt arbeid med å fjerne tidstyver. Blant annet har de redusert svar på søknad om skoleskyss fra 22 dager til to minutter, kunne fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen, som også var tilstede på møte, fortelle.

Nytt inntektssystem
Et av temaene som ble tatt opp på møtet var det nye inntektssystemet for kommunene som snart skal på høring. 

- Vi vil forsikre oss om at det blir en grundig høringsprosess, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen under møtet.

KS er opptatt av at høringsmaterialet inneholder underliggende beregninger, vurderinger og konklusjoner slik at man får et mer transparent og åpent samfunn.

- Jeg forstår godt kommunenes behov for informasjon og forutsigbarhet. Samtidig er det viktig å huske på at regionale tilskudd kan endres fra et år til et annet, sa statsråd Jan Tore Sanner.

Dyre lån
Helgesen ønsket også Regjeringens begrunnelse for at ikke lån til norske kommuner og fylkeskommuner gis 0-vekt i kapitaldekningsregelverket. En konsekvens av dette er at banker gir billigere lån til svenske kommuner enn norske kommuner. KS vil også ta dette opp på bilateralt møte med finansministeren i morgen.