KS i høring med finanskomitéen
Sjeføkonom i KS, Per Richard Johansen, deltok i høringen med finanskomitéen om revidert nasjonalbudsjett (RNB) denne uken. Foto: Ida G. Slettevoll

KS i høring med finanskomitéen

Denne uken deltok KS i åpen høring om revidert nasjonalbudsjett (RNB) i Stortingets finanskomité.

Finanskomitéen holdt åpen høring i følgende saker:

1) Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Meld. St. 2 (2016-2017)), 2) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 (Prop. 129 S (2016-2017)) og 3) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 130 LS (2016-2017)).

Fra KS møtte:

  • Sjeføkonom Per Richard Johansen
  • Avdelingsdirektør Rune Bye
Se opptak fra høringen Se hele programmet for høringen Se lysbildepresentasjonen fra KS

KS tok også opp spørsmål om merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 og kompensasjonsloven § 16 – justeringsrett og -plikt ved kommunesammenslåinger. På lenken nedenfor ligger notatet om saken fra Sandefjord kommune som ble overlevert finanskomitéen.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi