KS er blitt hørt, men fortsatt store utfordringer for kommunene
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er bekymret for kommunenes utfordringer framover. Foto: Johnny Syversen.

KS er blitt hørt, men fortsatt store utfordringer for kommunene

- Vi er glade for at regjeringen foreslår å bevilge 1,1 mrd. kr til kommunesektoren, men 2015 blir uansett et krevende år, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun understreker at mange kommuner fortsatt må forholde seg til lavere inntekter enn det de var forespeilet da budsjettene ble vedtatt, selv etter å ha tatt hensyn til kompensasjonen som nå foreslås. KS er også urolig for at skattesvikten kan forverres ut over året.

- Det er viktig å minne om at dette ikke først og fremst handler om penger til kommunene, men om skoler, barnehager, pleie- og omsorgstjenester, barnevern og en rekke andre tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Derfor er det viktig og bra at regjeringen kompenserer for tapte inntekter, men like viktig å erkjenne at kommunene fortsatt vil ha en svært krevende jobb med å levere de velferdstjenestene regjering og storting har pålagt dem å levere, sier Helgesen.

Flyktninger

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for å øke rammene for bygging av kommunale utleieboliger til bl.a. flyktninger, tilsvarende ca 200 utleieboliger. Helgesen sier at dette også er svar på innspill fra KS, men at mye gjenstår for at kommunene skal være i stand til å bosette og integrere flere flyktninger.

Hun viser til at kommunene bosetter flere enn noen gang, og det er sterk vilje til å bidra til å bosette både de 5000 som er innvilget permanent opphold og som fortsatt sitter i mottak, og eventuelt nye flyktninger fra Syria om partiene på Stortinget blir enige om det.

- Etter at barne-, familie og likestillingsminister Solveig Horne sendte brev til kommunene med oppfordring om å ta imot langt flere flyktninger, er det en tydelig forventning til at dette følges opp med å styrke budsjettsatsingen på integrering i kommunene. Det ansvaret håper og tror jeg Stortinget vil ta når budsjettet skal behandles, sier Gunn Marit Helgesen.  

 

Kontakter i KS:
Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf. 917 40 802,

Pressekontakt Kjell Erik Saure, tlf. 906 01 503