KOMØK 2018
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen kommer. Kommer du? Illustrasjon: BLY

KOMØK 2018

Årets viktigste konferanse om kommuneøkonomi - KOMØK 2018 - går av stabelen 28. og 29. mai på Thon Congress Gardermoen.

På programmet står blant andre Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og sjeføkonom ved SKL Annika Wallenskog. Konferansen samler politikere, kommunale ledere, økonomer og andre med interesse for kommuneøkonomi fra hele Norge.

I tradisjon tro vier kommunal- og moderniseringsministeren konferansen en visitt. I år er det statsråd Monica Mæland som vil presentere kommuneproposisjonen for 2018. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen vil kommentere og det er anledning til å stille spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren.

Den nordiske modellen
Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil se nærmere på framtidsutsiktene for norsk og internasjonal økonomi generelt og kommunal sektor spesielt.

Ådne Cappelen fra Statistisk sentralbyrå er en av Norges mest erfarne samfunnsforskere. Han kommer på KOMØK for å fortelle om hvilke makroøkonomiske trender og utviklingstrekk han ser for velferdsstaten. Hva vil skje med den nordiske modellen?

KOMØK sett fra Sverige
Hvordan ser den nordiske modellen ut fra Sverige der de ikke har oljefond? Sjeføkonom ved KS’ søsterorganisasjon, Sveriges Kommuner og Landsting SKL, Annika Wallenskog kommer for å snakke mer om dette.

I tillegg får deltakerne mulighet til å velge mellom 30 andre aktuelle seminarer om blant annet ny kommunelov, statlige føringer på kommuners frie inntekter, kommunereform finansforvaltning, styring og politisk økonomi.

Videre lesning

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi