Kommuneøkonomi-konferansen 2017
Kommuneøkonomikonferansen arrangeres av KS, Kommunalbanken Norge, Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund og Norges Kommunerevisorforbund. Illustrasjon: Bly as

Kommuneøkonomi-konferansen 2017

Kommuneøkonomikonferansen åpner 22. mai. På programmet står kommunalminister Jan Tore Sanner, sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Victor Norman. Se opptak fra konferansen og presentasjoner fra innleggene her.

Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken, åpnet konferansen.

- I verdens rikeste land, som i år ble kåret til verdens lykkeligst land, er vi skånet fra en del utfordringer. Men overgangen til et grønt samfunn med flere eldre krever at vi må tenke smartere. Vi skal også være i front i kunnskapssamfunnet, sa hun i sin innledning.

Falkgård påpekte at mange piler peker oppover i Kommune-Norge.

- Antall ROBEK-kommuner er redusert for tredje år på rad og er på historisk lavnivå. Det er mange kommuner som har mye til å lære av hverandre, sa hun. 

Kommuneproposisjonen for 2018
- Vi snakker i Norge om at vi har en velferdsstat. I realiteten har vi først og fremst velferdskommuner. Vi har overført mer ansvar og oppgaver til kommuner. Det har vi gjort fordi mener at de vil bli løst bedre for innbyggerne når det foregår på kommunalt plan, sa kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det har vært en sterkere realvekst de siste fire årene. I denne perioden har vi satset mye på skolen og helse. Vi har også vært opptatt av å se den statlige og kommunale satsingen i sammenheng, sa han. 

Professor Victor Norman tok opp spørsmålet om hvordan den samfunnsøkonomiske bærekraftfloken skal gå opp.

Kommuneøkonomikonferansen går over to dager og arrangeres av KS i samarbeid med Kommunalbanken Norge, Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund og Norges Kommunerevisorforbund. Onsdag vil sentralbanksjef Øystein Olsen gi et innblikk i fremtidsutsiktene for norsk og internasjonal økonomi generelt og kommunal sektor spesielt.

Se hele programmet med lenker til presentasjonene

Følg med på konferansen direkte her:

Dag 2: 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi