KOMØK-konferansen 2016
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, kommenterte kommuneproposisjonen på årets kommuneøkonomikonferanse. Alle foto: Ida Slettevoll 

KOMØK-konferansen 2016

- Jeg er glad for at statsråden anerkjenner at kommunene fører en ansvarlig økonomistyring, sa styreleder Gunn Marit Helgesen. Hovedtema for årets kommuneøkonomikonferanse var det nye inntektsystemet og effektene av det for kommunesektoren. 

- Jeg er glad for at statsråden anerkjenner at kommunene fører en ansvarlig økonomistyring, sa styreleder Gunn Marit Helgesen til moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner. 

Helgesen åpnet konferansen sammen med administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falgård. Moderniserings- og kommunalminister Jan Tore Sanner innledet deretter om kommuneproposisjonen.

Flyktninger, arbeidsledighet og kommunereform
Statsråden trakk frem de viktigste omstillingsutfordringene kommunesektoren står overfor i årene fremover. 

- Det ene er integrering og bosetting av flyktninger. Jeg vil benytte anledning til å takke kommunene for det gode arbeidet dere gjør med mottak og bosetting av flyktninger. I løpet av tre år har kommunene økt bosettingen fra 6.000 til 16.000 flyktninger. Det viser en stor dugnadsånd. Men jobben stopper ikke der. Det krever et godt samarbeid mellom kommuner og lokalt næringsliv videre, sa statsråd Jan Tore Sanner til ordførere, rådmenn og økonomisjefer i salen.

Han trakk også frem det store fallet i oljeprisen som får store konsekvenser for kommuner på Vestlandet.

- Det betyr at mange mennesker mister jobben, noe som også kommer til å slå inn i offentlige budsjetter. Handlingsrommet for kommuner og fylkeskommuner vil bli et annet i årene fremover, sier Sanner. 

Mange i salen benyttet sjansen til å stille spørsmål til statsråden direkte. Veldig mange hadde spørsmål knyttet til kommunereformen - om prinsippet om frivillighet og de økonomiske tilskuddene. 

- Vi har vært inne og sett på innbyggerundersøkelsene og folkeavstemningene samlet sett. Faktum er at om lag 70 kommuner har fått ja fra sine innbyggere. Og det er viktig. For de utfordringene som kommunesektoren står overfor vil ikke gå over. Jeg vil derfor takke dere for det viktige politiske lederskapet dere gjør, sa Sanner. 

Økt oppgavepress 
- Selv om dette i tall er et godt kommuneopplegg, så oppleves det stramt. Det skyldes at det er store forskjeller i kommunesektoren, men til felles har alle kommuner et økt oppgavepress. Det gjelder særlig innenfor barnevern og ressurskrevende tjenester, kommenterte Gunn Marit Helgesen på Sanners innlegg. 

Helgesen er glad for forslaget om en tiltakspakke på 250 millioner kroner til de kriserammede kommunene på Sør- og Vestlandet, men minnet samtidig om at det er flere kommuner i andre deler av landet som sliter med arbeidsledighet.  

- Vi har spilt inn at det står mange gryteklare prosjekter i kommunene. Å satse på dette tror vi er et klokt grep, sa Helgesen. 

 

Debatt om nytt inntektssystem
Helge Andre Njåstad (Frp), Helga Pedersen (Ap), André Skjelstad (V) og Geir Sigbjørn Toskedal (Krf) deltok i debatten om kommuneøkonomi, nytt inntektssystem og kommunereformen. Inntektssystemet blir også tema i de 35 seminarene på årets KOMØK-konferanse, i tillegg til virksomhetsstyring, kontroll og finans. 

KS, Kommunalbanken, Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) arrangerer årets kommuneøkonomikonferanse i fellesskap.

Følg konferansen på Twitter: #komøk16

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi