Kommuneøkonomiens tilstand
Hvordan påvirker oljeprisene økonomien i norsk kommunesektor? Det er noe av det du kan få svar på i rapporten "Kommunene og norsk økonomi". Foto: Scanpix

Kommuneøkonomiens tilstand

Våre kommuneøkonomer har vurdert de økonomiske utsiktene sett fra kommunesektoren. En ny rapport med de siste tallene, analyser og vurderinger ble lagt frem torsdag 4. oktober. Opptak av presentasjonen finner du her.

«Kommunene og norsk økonomi 2/2018» er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i Norge og i kommunesektoren.  

Norsk økonomi har lagt oljenedturen bak seg. Vi kan se tilbake på to år med oppgang i verdiskapingen, og ledigheten har falt. En betydelig del av verdiskapingen skjer i kommunesektoren, så utviklingen der er av betydning for hele økonomien. I de tre foregående årene har inntektsveksten i kommunesektoren vært overraskende høy. Hva nå når rentene blir høyere og utgiftsbehovene som følge av flere eldre vil øke?

Torsdag 4. oktober presenterer Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS, og Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, rapporten for alle som er interessert i utviklingen i kommuneøkonomien.

I rapporten «Kommune og norsk økonomi» analyserer KS’ økonomer utviklingen i norsk økonomi og betydningen for kommunesektoren. Hva betyr konjunkturoppgangen, Trumps proteksjonisme og større investeringer i olje for norske kommuner og fylkeskommuner? I rapporten blir utviklingen i arbeidsmarkedet, befolkningen og sysselsettingen i sektoren presentert og analysert.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi