Trangere økonomi vil tvinge frem endringer i kommunene

Trangere økonomi vil tvinge frem endringer i kommunene

Kommunenes største utfordring fremover er hvordan de skal klare å opprettholde og utvikle velferdstjenestene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i et intervju med Ukeavisen Ledelse. 

Helgesen viser til at den økonomiske drivkraften fra oljeindustrien er redusert og at landets økonomiske vekst ser ut til å bli lavere. Kommunene bør der forberede seg på lavere inntektsvekst, mener hun.

– Det blir en utfordring for kommunene å klare å prioritere de viktigste velferdsoppgavene og samtidig gi seg selv rom og evne til innovasjon. For innovasjon er nødvendig. Den største utfordringen blir å endre tankemønsteret slik at organisasjonen er innstilt på endring og evner det, sier Helgesen i intervjuet med Ukeavisen Ledelse.

Rolleforståelse

Hun poengterer at vi nordmenn er godt vant. Misnøyen ligger på lur.

– Hvis velferdstjenester kommunene yter ikke er gode nok, vil kravet om stateliggjøring av tjenestene blir sterkere, sier Helgesen.

Hun sier at kravene til omstilling og utvikling krever godt lederskap og at kommunene er gode arbeidsgivere. Hun poengterer at de som blir valgt inn i kommune- og bystyrer har lav oppmerksomhet mot det å være gode arbeidsgivere. De er opptatt av politikk. Derfor vil rådmannen kunne få for lite spillerom til å være god arbeidsgiver, mener hun. Rådmannen er øverste administrative leder av en kommune.

Helgesen minner om at KS alltid tilbyr folkevalgte opplæring etter et lokalvalg. I år vil opplæringen legge mer vekt på det å være gode arbeidsgivere.

– Kommunestyrerepresentantene må forstå at de er arbeidsgivere. Særlig under lønnsforhandlinger kan det være lett for mange å ta arbeidstakernes synspunkter. De folkevalgte må forstå dynamikken under forhandlinger og for all del ikke opptre som enkeltpersoner. De er medlemmer av et kollektiv, sier Helgesen. 

Intervju med Gunn Marit Helgesen

Kvalitetsløft

Hun peker på at evnen til å tiltrekke seg høykompetente medarbeidere er et reelt problem for kommunene, særlig i teknisk sektor, som ikke kan konkurrere med de samme vilkår som man får i næringslivet.

– Kommunene må evne å vise ingeniørene at de har mange spennende og selvstendige jobber å tilby. Undersøkelser viser at de som har valgt en jobb i en kommune trives med jobben, sier Helgesen.

Det viktigste er imidlertid å tiltrekke seg medarbeidere som evner endring og innovasjon, og å kunne utvikle sine egne.

– Rådmennene må finne ut hva slags kompetanse de trenger og spørre seg hva som skal til for å bli en attraktiv arbeidsplass for mennesker som kan være med å utvikle kommunens tjenester, ikke bare tekniske, men på alle områder. Her har man et stort forbedringspotensial.

Les hele intervjuet i lenka under her.