Vil ta et løft for samferdsel - KNØ 1/2013

Med sterk økonomi og voksende befolkning har Norge nå en luke til å lage et velfungerende samferdselsnett.

Det understreket sjeføkonom Per Richard Johansen, da han den 30. januar 2013 presenterte KS’ rapport «Et løft for samferdsel». Forutsetningen er at velferdstjenestene effektiviseres, la han til.

I fremtiden vil Norge i større grad enn i dag mangle arbeidskraft. Samtidig vil finansieringsbidraget fra oljeinntektene svekkes. Ressursene må da brukes til andre oppgaver. Har vi ikke råd til å skaffe oss et velfungerende samferdselsnett i dag, får vi det aldri.

Hvert halvår presenterer KS rapporten «Kommunene og norsk økonomi». Denne utgaven heter «Et løft for samferdsel».

Videre lesning