Olje og aldring styrer kommuneøkonomien - KNØ 2/2013

Realveksten i kommunesektorens frie inntekter de siste årene har i stor grad gått med til å dekke økende pensjonskostnader, aldring i befolkningen og høy befolkningsvekst. Veksten har altså ikke gitt økt handlingsrom for kommunepolitikerne. 

Tross realvekst i kommunesektorens frie inntekter de siste årene har ikke inntektsveksten gitt større handlingsrom for kommunepolitikerne. Det meste av inntektsveksten har gått med til å dekke økende pensjonskostnader og kostnader som følge av den demografiske utviklingen. Det er mange årsaker til at disse kostnadene øker, men graver vi langt nok tilbake i årsakskjeden, finner vi olje og aldring som de to viktigste forklaringene.

 

Les hele rapporten ved å klikke på denne lenken.

Videre lesning