Kommunene og norsk økonomi 2/2015
"Mørke skyer - men tiltak finnes" var tittelen på foredraget som ble presentert i forbindelse med at publikasjonen Kommunene og norsk økonomi 2/2015 ble lagt frem av Per Richard Johansen (t.h) og Helge Eide. Alle foto: Hege K. Fosser Pedersen

Kommunene og norsk økonomi 2/2015

Hvordan den økonomiske fremtiden ser ut fra kommunesektorens perspektiv, og forventningene til neste års statsbudsjett, var tema på et arrangement der den halvårlige publikasjonen "kommunene og norsk økonomi" ble lagt fram.

To dager før Siv Jensen legger fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, presenterte KS hvordan den økonomiske fremtid ser ut fra kommunesektorens perspektiv, og forventningene til neste års statsbudsjett.

Sjeføkonom Per Richard Johansen presenterte en fersk utgave av den halvårlige publikasjonen «Kommunene og norsk økonomi» med analyser og vurderinger.

Direktør for interessepolitikk Helge Eide presenterte kommunesektorens forventninger til det kommende statsbudsjettet. Han tok blant annet opp utfordringene med den økte flyktningstrømmen og behovet for økt bosetting i kommunene.

Under finnes lenker til deres foredrag. 

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk