Lavere inntektsvekst i kommunesektoren
Avdelingsdirektør for kommuneøkonomi Rune Bye og sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, la frem en ny versjon av rapporten Kommunene og norsk økonomi tirsdag 6. mars. Foto: KS

Lavere inntektsvekst i kommunesektoren

Norsk økonomi er i bedring, men det blir ingen fest i kommuneøkonomien av den grunn. Situasjonen i år bedres av de foregående tre årene med god inntektsvekst. Her er siste nummer av Kommunene og norsk økonomi.

Moderat konjunkturoppgang er tidens melodi, både internasjonalt og i Norge. Norsk økonomi ser ut til å ha kommet ut av «oljenedturen» og har vært i konjunkturell oppgang gjennom hele 2017. Oppgangen er imidlertid ikke sterk, og omtales av mange som «skjør». Oppgangen ventes av prognosemakerne å tilta seg ytterligere litt i tiden framover.

En faktor som er av stor betydning for kommuneøkonomien er at arbeidsmarkedet er i bedring og arbeidsledigheten faller. Arbeidsledigheten var lavere i 2017 enn året før i alle fylker. Utviklingen i regioner med mye petroleumsrelatert virksomhet er bedret etter at oljeinvesteringene har tatt seg opp.

Se opptak fra presentasjonen her:

Investeringer og verdiskapning

Kommunene er viktige for norsk økonomi. Nær 20 prosent av alle sysselsatte jobber i kommunesektoren. Og sektoren står for over 13 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Betydningen strekker seg ut over dette: Kommunesektoren kjøper store mengder varer og tjenester fra privat sektor og bidrar gjennom det til mye aktivitet i næringslivet.

Investeringene i kommunesektoren har de siste årene vært på et høyt nivå. Investeringsveksten har gjennomgående vist en noe avtakende tendens gjennom de siste årene, men varierer mye fra kvartal til kvartal.

Gjeldsveksten i kommunal sektor vil i utgangspunktet være et speilbilde av investeringsaktiviteten i sektoren. Kommunenes samlede innenlandske brutto gjeld var på 478 milliarder kroner i desember 2017; en økning på 65 prosent siden utgangen av 2010. Gjelden i kommunesektoren vokser, men ikke i like høyt tempo som tidligere. Det er et godt tegn.

Stramme budsjetter
Til tross for positive tegn i kommuneøkonomien, så står fremdeles mange kommuner overfor stramme budsjetter. Andelen kommuner som svarte at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående år var betydelig høyere for 2018 enn for tilsvarende budsjettundersøkelser for 2016 og 2017. Resultater fra regnskapsundersøkelsen viser at ni prosent av alle kommunene har negativt netto driftsresultat i 2017. De største kommunene har imidlertid det høyeste netto driftsresultatet i 2017, og gjennomsnittet for de ti største kommunene utenom Oslo er anslått til 4,8 prosent.

Espen Rymoen

Espen Rymoen

Seniorrådgiver, Kommuneøkonomi

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi