Lave renter en gjeldsfelle - KNØ 2/2014

Kommunegjelda har nærmest eksplodert de siste 10 årene. Store investeringsbehov knyttet til økonomisk vekst, behov for oppgradering av infrastruktur og sterk befolkningsvekst er hovedårsakene. 

Dette er en av flere trender du kan lese om i siste utgave av Kommunene og norsk økonomi - KNØ 2/2014. Fagtidsskriftet beskriver utviklingen i økonomi og tjenestetilbud i kommuner og fylkeskommuner.

Videre lesning