Kommunene og norsk økonomi 1/2016
Foto: Enrico Sacchetti / Millennium / NTB scanpix

Kommunene og norsk økonomi 1/2016

Den økonomiske fremtiden sett ut fra kommunesektorens perspektiv, og forventningene til neste års statsbudsjett, er tema for "Kommunene og norsk økonomi 1/2016". Nedgangen i norsk økonomi har likhetstrekk med nedgangen på 80-tallet.

KS' sjeføkonom Per Richard Johansen la nylig fram en ny utgave av den halvårlige KS-publikasjonen "Kommunene og norsk økonomi". Han mener det er viktig at vi nå har et flytende valutakurssystem, der vi ikke trenger å bruke rentene til å forsvare verdien på krona. Forrige gang - på 80-tallet - måtte vi holde høye renter selv etter at nedgangen i økonomien hadde vart lenge og vel. Det forverret og forlenget krisen. Det er av stor betydning for kommuneøkonomien, siden gjeldsgraden i sektoren nå er høyere enn den gang. Utviklingen siste år viser imidlertid at renten kan øke av andre grunner.

Økningen vi nå ser i tallet på asylsøkere vil etter hvert gi kommunene store oppgaver både knyttet til bosetting, kvalifisering og sysselsetting, for å sikre at flyktningene ender opp i arbeid fremfor på ulike trygdeordninger. Flyktningestrømmen innebærer dessuten at befolkningsveksten i Norge vil holde seg høy også i årene framover, med fortsatt høyt, økt behov for ordinære kommunale tjenester og høye investeringer.

Hele denne utgaven av "Kommunene og norsk økonomi" kan lastes ned på lenken nedenfor.