Norsk økonomi

Norsk økonomi

Kommunene og norsk økonomi (KNØ) er et fagtidsskrift med analyser fra norsk økonomi. Tidsskriftet utgis to ganger i året, som regel ultimo januar og ultimo september.