Høringsuttalelse – Nytt inntektssystem for kommunene

KS har avgitt høringsuttalelse etter behandling i Hovedstyret 14. februar 2016. Vurderinger/uttalelser fra KS regionalt (fylkesmøter/fylkesstyrer) er vedlagt høringsuttalelsen.

KS har merknader både til forslaget om innføringen av et strukturkriterium for gradering av basistilskudd og enkelte elementer i de foreslåtte kostnadsnøklene.

KS mener også at det bør settes ned et offentlig utvalg ved neste gjennomgang av inntektssystemet.

Hele høringsuttalelsen er vedlagt nedenfor.

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi