Kommuneproposisjonen oppsummert
Kommuneproposisjonen er kanskje det viktigste dokumentet for kommunesektoren. Foto: Scanpix

Kommuneproposisjonen oppsummert

KS svarte på spørsmål om Kommuneproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett (RNB) onsdag 16. mai kl. 11. Du kan se videoopptak fra presentasjonen her.

- I mange fylker har KS tradisjon for å ha egne arrangementer i tilknytning til at regjeringen presenterer disse to dokumentene som er så viktige for kommuner og fylkeskommuner. Slik er det i år også. Men vi synes det er en så god idé at vi ønsker å gi et lignende tilbud til hele landet, sier KS’ områdedirektør for Regioner, Geir Runar Johannessen.

KS' styreleder om kommuneproposisjonen: - Bemanningsnorm i barnehagene er ikke finansiert

Onsdag 16. mai, dagen etter at regjeringen legger fram RNB og Kommuneproposisjonen, inviterte KS Regioner alle som er opptatt av utsiktene for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi for resten av dette året og for neste år, til å få svar på egne og andres spørsmål fra KS’ eksperter på området.

- Våre dyktige fagfolk på kommuneøkonomi bruker tida fram til møtet til å gå grundig gjennom dokumentene fra regjeringen, slik at avdelingsdirektør i Komøk Rune Bye sammen med områdedirektør for interessepolitikk, Helge Eide, skal være godt rustet til å svare på de fleste spørsmål. Jeg håper derfor folk både møter opp og stiller spørsmål, sier Johannessen.

Brenner du fremdeles inne med spørsmål? Send dem til eva.lian@ks.no, eller på SMS til 95 94 85 10.

Se opptak fra møtet under: Videre lesning